full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava rotrženého dna bazénu

Oprava rotrženého dna bazénu

  • Oprava rotrženého dna bazénu

  • Oprava rotrženého dna bazénu

  • Oprava rotrženého dna bazénu

  • Oprava rotrženého dna bazénu


Oprava rotrženého dna bazénu

Protržené dno bazénu, svaření a přeplátování celého rohu.

  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry