full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava podzemní jímky - žumpy

Oprava podzemní jímky - žumpy

  • Oprava podzemní jímky - žumpy

  • Oprava podzemní jímky - žumpy

  • Oprava podzemní jímky - žumpy

  • Oprava podzemní jímky - žumpy


Oprava podzemní jímky - žumpy

Podzemní jímka-žumpa - odsání, vyčištění, a zavaření prasklin v rozích, jímka se po zemí pohnula sesutím zeminy a popraskaly rohové sváry.

  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry