full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava praskliny bazénovém sváru

Oprava praskliny bazénovém sváru

  • Oprava praskliny bazénovém sváru

  • Oprava praskliny bazénovém sváru

  • Oprava praskliny bazénovém sváru


Oprava praskliny bazénovém sváru

Prasklina v bazénovém sváru - oprava praskliny a převaření velkým svárem.

  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry