full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Izolace a vyplastování podzemní jímky

Izolace a vyplastování podzemní jímky

  • Izolace a vyplastování podzemní jímky

  • Izolace a vyplastování podzemní jímky

  • Izolace a vyplastování podzemní jímky

  • Izolace a vyplastování podzemní jímky

  • Izolace a vyplastování podzemní jímky

  • Izolace a vyplastování podzemní jímky


Izolace a vyplastování podzemní jímky

Podzemní jímka. Kompletní izolace, vyplastování podzemní jímky s instalací pochozího stropu.  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry