full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava netěsnící podzemní jímky

Oprava netěsnící podzemní jímky

  • Oprava netěsnící podzemní jímky

  • Oprava netěsnící podzemní jímky

  • Oprava netěsnící podzemní jímky

  • Oprava netěsnící podzemní jímky

  • Oprava netěsnící podzemní jímky

  • Oprava netěsnící podzemní jímky

  • Oprava netěsnící podzemní jímky


Oprava netěsnící podzemní jímky

Opět jedna zachráněná podzemní nádrž. Netěsná podzemní jímka vedle domu prosakovala do sklepa.  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry