full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava prasklého rohu jímky

Oprava prasklého rohu jímky

  • Oprava prasklého rohu jímky

  • Oprava prasklého rohu jímky


Oprava prasklého rohu jímky

Prasklý roh jímky, oprava a lokální přeplátování.  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry