full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Výroba a přivaření převleku na pažení studničního vrtu

Výroba a přivaření převleku na pažení studničního vrtu

  • Výroba a přivaření převleku na pažení studničního vrtu

  • Výroba a přivaření převleku na pažení studničního vrtu


Výroba a přivaření převleku na pažení studničního vrtu

Výroba a přivaření převleku na pažení studničního vrtu, záchrana před průnikem spodní vody. V tomto směru jsme opravdu specialisté, chraňte vodu.  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry