full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Utěsnění studničního vrtu a šachty

Utěsnění studničního vrtu a šachty

  • Utěsnění studničního vrtu a šachty

  • Utěsnění studničního vrtu a šachty

  • Utěsnění studničního vrtu a šachty


Utěsnění studničního vrtu a šachty

Utěsnění studničního vrtu a šachty, která byla špatně usazena a spodní voda přetékala přes pažení do vrtu. V tomto jsme opravdu specialisté, chraňte vodu.



  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry