full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava dna a rohů podzemní jímky

Oprava dna a rohů podzemní jímky

  • Oprava dna a rohů podzemní jímky

  • Oprava dna a rohů podzemní jímky

  • Oprava dna a rohů podzemní jímky

  • Oprava dna a rohů podzemní jímky


Oprava dna a rohů podzemní jímky

Oprava dna a rohů podzemní jímky, jímka protékala a bylo potřeba opravit spoje.

  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry