full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava svárů a kontrola těsnosti jímky

Oprava svárů a kontrola těsnosti jímky

  • Oprava svárů a kontrola těsnosti jímky

  • Oprava svárů a kontrola těsnosti jímky

  • Oprava svárů a kontrola těsnosti jímky

  • Oprava svárů a kontrola těsnosti jímky


Oprava svárů a kontrola těsnosti jímky

Podzemní dešťová jímka, do vyčištění, oprava svárů, kontrola těsnosti a předání znovu funkční jímky k užívání.  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry