full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu

Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu

  • Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu

  • Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu

  • Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu

  • Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu

  • Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu

  • Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu


Rychlooprava zprohýbané stěny a dna bazénu

Zprohýbaná stěna a dno bazénu - rychlooprava nejhoršího místa pro zachránění sezóny, pak potřeba větší oprava.  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry