full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava bazénové praskliny v rohu

Oprava bazénové praskliny v rohu

  • Oprava bazénové praskliny v rohu

  • Oprava bazénové praskliny v rohu

  • Oprava bazénové praskliny v rohu


Oprava bazénové praskliny v rohu

zalití a zavařené širokým svárem  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry