full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava a přeplátování kolmého spoje bazénové stěny

Oprava a přeplátování kolmého spoje bazénové stěny

  • Oprava a přeplátování kolmého spoje bazénové stěny

  • Oprava a přeplátování kolmého spoje bazénové stěny


Oprava a přeplátování kolmého spoje bazénové stěny  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry