full screen background image


zajišťujeme drobné i kompletní opravy a renovace

( 420 ) 602 34 74 90, ( 420 ) 608 98 30 30

Oprava podzemní jímky

Oprava podzemní jímky

  • Oprava podzemní jímky

  • Oprava podzemní jímky

  • Oprava podzemní jímky

  • Oprava podzemní jímky


Oprava podzemní jímky

Podzemní jímka, oprava a přeplátování prasklého dna  • Doporučujeme:

  • Oprava plastů
  • Autointeriéry